Poľovnícke združenie Železná Studienka

IČO:

31808590

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Železná Studienka

Dátum vzniku:

25.05.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jána Stanislava 11, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84105

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529397 - Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený