Poľovnícke združenie Zákamenné

IČO:

42386349

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zákamenné

Dátum vzniku:

28.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zákamenné 709, Zákamenné, 02956

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317510203 - Zákamenné

Právna forma:

271 - Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Hlavná činnosť:

02100 - Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Inštitucionálny sektor:

11002 - Národné súkromné nefinančné korporácie

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený