Poľovnícke združenie Zajac Ruská Poruba

IČO:

35516445

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zajac Ruská Poruba

Dátum vzniku:

29.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ruská Poruba 108, Ruská Poruba, 09408

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412529095 - Ruská Poruba

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený