Poľovnícke združenie Zagurka-Gura so sídlom v Rabčiciach

IČO:

37814729

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zagurka-Gura so sídlom v Rabčiciach

Dátum vzniku:

12.09.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rabčice 69, Rabčice, 02945

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317510033 - Rabčice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený