Poľovnícke združenie Vydrica

IČO:

45017590

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vydrica

Dátum vzniku:

22.10.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sklené Teplice 100, Sklené Teplice, 96603

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517241 - Sklené Teplice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený