Poľovnícke Združenie VYDRA

IČO:

42358639

Obchodné meno:

Poľovnícke Združenie VYDRA

Dátum vzniku:

30.06.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Raškovce 24, Veľké Raškovce, 07675

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427543870 - Veľké Raškovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený