Poľovnícke združenie Vydra Vydraň - Palota

IČO:

42360641

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vydra Vydraň - Palota

Dátum vzniku:

08.03.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komenského 125, Medzilaborce, 06801

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520471 - Medzilaborce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený