Poľovnícke združenie VYDRA Streda nad Bodrogom

IČO:

42111447

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VYDRA Streda nad Bodrogom

Dátum vzniku:

23.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ružová 831, Streda nad Bodrogom, 07631

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B543802 - Streda nad Bodrogom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený