Poľovnícke združenie Volnár Veľký Biel

IČO:

30851912

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Volnár Veľký Biel

Dátum vzniku:

12.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostolná 59, Veľký Biel, 90024

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508292 - Veľký Biel

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený