Poľovnícke združenie VLKANOVÁ

IČO:

35654431

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VLKANOVÁ

Dátum vzniku:

06.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

9. mája 13, Banská Bystrica, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508438 - Banská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený