Poľovnícke združenie Vlčie údolie

IČO:

42339430

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vlčie údolie

Dátum vzniku:

18.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Soboš 30, Soboš, 09042

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527807 - Soboš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený