Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy

IČO:

34001107

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy

Dátum vzniku:

17.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brestovec, 90701

Okres:

SK0223 - Okres Myjava

Obec:

SK0223504254 - Brestovec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený