Poľovnícke združenie Veterník Rozložná

IČO:

42096316

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veterník Rozložná

Dátum vzniku:

14.09.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rakovnica 222, Rakovnica, 04931

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526126 - Rakovnica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený