Poľovnícke združenie Urbár Mýtna

Poľovnícke združenie Urbár Mýtna

IČO:

00620866

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Urbár Mýtna

Dátum vzniku:

17.02.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mýtna 304, Mýtna, 98553

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511641 - Mýtna

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený