Poľovnícke združenie TURIEC Bystrička

IČO:

36132331

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TURIEC Bystrička

Dátum vzniku:

26.10.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bystrička 284, Bystrička, 03601

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512133 - Bystrička

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený