Poľovnícke združenie TOPĽA Bystré

IČO:

35519801

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TOPĽA Bystré

Dátum vzniku:

20.05.1977

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hermanovce 178, Hermanovce nad Topľou, 09434

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544221 - Hermanovce nad Topľou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený