Poľovnícke združenie Tlstý vrch

IČO:

34004963

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Tlstý vrch

Dátum vzniku:

01.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bátovce, Bátovce, 93503

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502057 - Bátovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený