Poľovnícke združenie TEPLA VODA Sejkov

IČO:

42361117

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TEPLA VODA Sejkov

Dátum vzniku:

27.07.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sejkov 80, Sejkov, 07251

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429523046 - Sejkov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený