Poľovnícke združenie Súľovské skaly

IČO:

31921868

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Súľovské skaly

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Súľov-Hradná, 01352

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311517992 - Súľov-Hradná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený