Poľovnícke združenie Strháre

IČO:

35998687

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Strháre

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Strháre 29, Dolné Strháre, 99102

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A515981 - Dolné Strháre

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený