Poľovnícke združenie SRNEC

IČO:

31303447

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SRNEC

Dátum vzniku:

28.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trhovište, Trhovište, 07204

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427523186 - Trhovište

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený