Poľovnícke združenie Srnák Malé Lednice

IČO:

31117465

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Srnák Malé Lednice

Dátum vzniku:

23.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Lednice, Malé Lednice, 01816

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226557579 - Malé Lednice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený