Poľovnícke združenie SPZ

IČO:

35628472

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SPZ

Dátum vzniku:

21.08.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poštová 297, Veľké Blahovo, 93001

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501981 - Veľké Blahovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený