Poľovnícke združenie Spišské Podhradie - Branisko

IČO:

35516330

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Spišské Podhradie - Branisko

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 59/513, Spišské Podhradie, 05304

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543578 - Spišské Podhradie

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený