Poľovnícke združenie Šóš

IČO:

31957544

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Šóš

Dátum vzniku:

08.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gemerská Hôrka 273, Gemerská Hôrka, 04912

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525651 - Gemerská Hôrka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený