Poľovnícke združenie Sološnica

IČO:

42362598

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sološnica

Dátum vzniku:

27.01.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sološnica 570, Sološnica, 90637

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504858 - Sološnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený