Poľovnícke združenie Smolník II.

IČO:

35517531

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Smolník II.

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Smolnícka Huta 201, Smolnícka Huta, 05565

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543551 - Smolnícka Huta

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený