Poľovnícke združenie Slavec

IČO:

31991793

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slavec

Dátum vzniku:

20.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Streĺnica 20, Rožňava, 04801

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525529 - Rožňava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený