Poľovnícke združenie Slavec 1

IČO:

42098386

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slavec 1

Dátum vzniku:

20.11.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slavec č. 124, Slavec, 04911

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526266 - Slavec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">