Poľovnícke združenie Skerešovo II.

IČO:

35993481

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Skerešovo II.

Dátum vzniku:

23.08.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Skerešovo, 98263

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328515523 - Skerešovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený