Poľovnícke združenie Šimunička

IČO:

35655411

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Šimunička

Dátum vzniku:

17.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Michalová, 97657

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508772 - Michalová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený