Poľovnícke združenie Sedem chotárov Tomášovce

IČO:

31924221

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sedem chotárov Tomášovce

Dátum vzniku:

18.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podrečany 10, Podrečany, 98554

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511749 - Podrečany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený