Poľovnícke združenie ROKOŠ

IČO:

42361028

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ROKOŠ

Dátum vzniku:

22.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Diviaky nad Nitricou 144, Diviaky nad Nitricou, 97225

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513962 - Diviaky nad Nitricou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený