Poľovnícke združenie REMÍZKA

IČO:

34008802

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie REMÍZKA

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovenský Grob, 90026

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508225 - Slovenský Grob

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený