Poľovnícke združenie Poľana Dolná Mariková

IČO:

42362181

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Poľana Dolná Mariková

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolná Mariková 619, Dolná Mariková, 01802

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512966 - Dolná Mariková

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený