Poľovnícke združenie Pohoda

IČO:

42253411

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pohoda

Dátum vzniku:

31.05.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Družstevná 21, Malinovo, 90045

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508071 - Malinovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený