Poľovnícke združenie PODSKALA

IČO:

31934404

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PODSKALA

Dátum vzniku:

28.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Príbelce 16, Príbelce, 99125

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516317 - Príbelce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený