Poľovnícke združenie Podmagurie v likvidácii

Poľovnícke združenie Podmagurie v likvidácii

IČO:

00631426

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podmaguriev likvidácii

Dátum vzniku:

10.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poruba 434, Poruba, 97211

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514322 - Poruba

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený