Poľovnícke združenie PODHORAN Podlužany - Timoradza

IČO:

42274737

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PODHORAN Podlužany - Timoradza

Dátum vzniku:

17.01.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podlužany 63, Podlužany, 95652

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221505358 - Podlužany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený