Poĺovnícke združenie PODHORÁK

IČO:

34008535

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie PODHORÁK

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kuchyňa, 90052

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508021 - Kuchyňa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený