Poľovnícke združenie Podhorák Kuchyňa - Pernek

IČO:

36066885

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podhorák Kuchyňa - Pernek

Dátum vzniku:

01.11.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kuchyňa 352, Kuchyňa, 90052

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508021 - Kuchyňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený