Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie

IČO:

42358817

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie

Dátum vzniku:

11.06.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plavecké Podhradie 56, Plavecké Podhradie, 90636

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504629 - Plavecké Podhradie

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený