Poĺovnícke združenie Piĺsko

IČO:

31937781

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Piĺsko

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravská Polhora, 02947

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509914 - Oravská Polhora

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený