Poľovnícke združenie PAŠKOVA Kamienka

IČO:

42342406

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PAŠKOVA Kamienka

Dátum vzniku:

19.08.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

obec Kamienka, Kamienka, 06532

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526789 - Kamienka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený