Poľovnícke združenie Ondava

IČO:

42414377

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ondava

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Moravany 180, Moravany, 07203

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522791 - Moravany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený