Poľovnícke združenie OKUR Brekov

IČO:

37797743

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OKUR Brekov

Dátum vzniku:

28.08.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brekov 170, Brekov, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520055 - Brekov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený