Poľovnícke združenie MIER

IČO:

35602961

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MIER

Dátum vzniku:

11.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nitrianska Blatnica, 95604

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505234 - Nitrianska Blatnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený