Poľovnícke združenie MARIÁŠ


IČO:

35592613

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MARIÁŠ

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Dubovany, Dubovany, 92208

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507008 - Dubovany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený