Poľovnícke združenie Maňa

IČO:

42334926

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Maňa

Dátum vzniku:

24.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hamarka 579/16, Maňa, 94145

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503363 - Maňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený