Poľovnícke združenie Latorica

IČO:

31958770

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Latorica

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čičarovce, Čičarovce, 07671

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427528277 - Čičarovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený